Xe nâng điện đứng lái

xe nâng điện đứng lái, xe nâng Reachtruct Mitsubishi, loại xe nâng điện đứng lái sử dụng cho hệ thống nhà kho với lối đi nhỏ hẹp tiết kiệm không gian và chi phí.

Sự ổn định xe nâng điện đứng lái

Sự ổn định của xe nâng được quy định bởi quy định an toàn ở mỗi quốc gia. Sự an toàn của xe
nâng được bảo hành dưới điều kiện các qui định đó.
Do đó, sự an toàn của xe nâng không được bảo hành cho tất cả các điều kiện vận hành.
Các điều kiện như bên dưới:
• Bề mặt đường vận hành phải phẳng và cứng
• Khi di chuyển, khung nâng và càng nâng phải ở điều kiện tiêu chuẩn
• Khi hạ hàng hoặc nâng hàng, càng nâng nên ở đúng vịt rí. Tốc độ di chuyển phải chậm.
• Xe nâng  phải được bảo dưỡng tốt.

Showing the single result