xe nâng điện 1.5 tấn

Mitsubishi electric forklift

Xe nâng điện ngồi lái 4 bánh

Description

Xe nâng điện 1,5 tấn Mitsubishi