nhân viên học kỹ thuật cách lái xe nâng hàng điện

nhân viên học kỹ thuật cách lái xe nâng hàng điện, đào tạo vận hành hướng dẫn đối với việc lái xe nâng hàng là cần thiết và quan trọng

nhân viên học kỹ thuật cách lái xe nâng hàng điện

Hãy là người chuyên nghiệp khi lái xe nâng hàng.

Không vận hành xe nâng nếu nó đang cần bảo trì, sửa chữa hay có vẻ như không an toàn trong bất kỳ tình huống nào. Hãy báo cáo ngay lập tức tất cả các điều kiện không an toàn cho người phụ trách của bạn, sau đó liên hệ với đại lý ủy quyền xe nâng của bạn.

Đừng cố gắng điều chỉnh hoặc sửa chữa bất kỳ thứ gì, trừ khi bạn được đào tạo và được ủy quyền để làm như vậy.

Mọi sự cải tiến hay nâng cấp thiết kế sản phẩm có thể dẫn tới các thay đổi với xe nâng của bạn không nằm trong ấn phẩm này. Bất cứ khi nào có câu hỏi liên quan đến xe nâng của bạn hay ấn phẩm này, bạn hãy tham khảo ý kiến của Đại lý xe nâng Mitsubishi ủy quyền của bạn để có được những thông tin mới và phù hợp nhất.

– Có một số nhãn cảnh báo cảnh báo cụ thể về xe nâng của bạn. Vị trí chính xác của nhãn cảnh báo và mô tả các mối nguy hiểm tiềm tàng được xem xét trong sách hướng dẫn này. Hãy dành thời gian để làm quen với các nhãn cảnh báo này.
– Hãy chắc chắn rằng bạn có thể đọc tất cả các nhãn cảnh báo cảnh báo và hướng dẫn. Nếu bạn không thể đọc được chúng, hãy làm sạch hoặc thay đổi chúng. Sử dụng một miếng vải và xà phòng và nước để làm sạch chúng.
– Bạn phải thay nhãn cảnh báo mới nếu nó bị hư hỏng, mất hoặc không thể đọc được. Nếu một phần của nhãn cảnh báo bị thay đổi, hãy đảm bảo rằng nhãn cảnh báo mới được đặt trên một phần mới. Liên hệ với đại lý Xe nâng Mitsubishi ủy quyền của bạn để lấy nhãn

nhân viên học kỹ thuật cách lái xe nâng hàng điện cần được đảm bảo chuyên môn chính xác nhất.