lái xe nâng

lái xe nâng : các quy định an toàn khi lái xe nâng hàng

vận hành xe nâng hàng đúng cách

lái xe nâng

 

Các quy tắc an toàn và quy định trong phần này chỉ mang tính chất đại diện cho một số chứ không phải cho toàn bộ các quy tắc và quy định được áp dụng cho xe nâng. Các quy tắc được diễn giải không có hình minh họa đều thể hiện bằng lời sao chép nguyên văn.
Xe nâng của bạn được sản xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn của Ủy ban Quốc gia Phòng cháy chữa cháy (NFPA) Số 505 và Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ/ Tổ chức Phát triển Tiêu chuẩn Xe nâng Công nghiệp (ANSI/ITSDF) B56.1, Tiêu chuẩn an toàn cho xe nâng thấp và cao. Hãy vận hành xe nâng này phù hợp với các quy định của địa phương.
Tham khảo tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết về điều B56.1 Các tiêu chuẩn an toàn cho xe nâng thấp và cao.
Cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, hoặc thậm chí tử vong, cho bạn và những người khác, là chính bạn phải biết làm thế nào để vận hành xe nâng đúng cách. Hãy lái xe một cách tỉnh táo và tránh các thao tác hoặc điều kiện có thể gây ra tai nạn.

Tất cả người sử dụng xe nâng cần phải làm quen với các quy định tại địa phương, khu vực và quốc gia. Ví dụ người dùng tại Mỹ cần quen với Cục quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp (OSHA), và ANSI/ITSDF B56.1,
Tiêu chuẩn an toàn cho xe nâng thấp và cao.

Tham khảo website www.osha.gov để biết thêm thông tin về các Quy định (Các tiêu chuẩn — 29 CFR) Xe nâng động cơ công nghiệp- 1910.178.

Bạn cũng cần phải quen với các khu vực sử dụng các loại xe nâng khác nhau như quy định trong Ủy ban Quốc gia phòng cháy chữa cháy (NFPA) 505.