giới thiệu xe nâng forklift hàng

giới thiệu xe nâng forklift hàng, loại xe nâng (tiếng anh là forklift) bao gồm hệ thống bánh xe, thủy lực và có càngnaanng (gọi là fork).

giới thiệu xe nâng forklift hàng

Lịch sử xe nâng nâng hàng
Xe nâng hàng đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ 19. Đây là những chiếc xe tải nâng cao đã nâng nền tảng chỉ cao vài inch. Thông thường chúng được sử dụng để di chuyển vật liệu trong một cửa hàng, chẳng hạn như công việc đang tiến hành. Xe tải nâng cao xuất hiện vào cuối những năm 1910, và những cải tiến về thiết kế xe tải vẫn tiếp tục rễ. Trong những năm 1930, các xe tải cấp bậc cho phép xếp chồng lên nhau, cho phép hiệu quả lưu trữ lớn hơn.

Tuy nhiên, tăng trưởng sử dụng thang máy chậm trong những năm 1930. Trong thời kỳ Đại suy thoái, lao động đã được tự do sẵn có trong khi nguồn vốn đầu tư lại khó hơn nguồn. Sau đó, trong Thế chiến 2, việc sử dụng xe nâng đã trở thành một phần chiến lược trong nỗ lực chiến tranh.

giới thiệu xe nâng forklift hàng

Với tình trạng thiếu lao động do chiến tranh gia nhập, người vận chuyển và nhà khai thác (và các nhà khai thác nữ ngày càng trở nên chiến tranh thế giới thứ 2) có thể làm nhiều công việc của nam giới, tăng năng suất so với việc vận hành bằng tay. Sau khi kết luận của Chiến tranh, xe tải nâng nổi lên như là một trụ cột của thiết bị xử lý vật liệu.

Đào tạo nhà điều hành là một yêu cầu ở phần lớn của thế giới, và với lý do tốt. Có vẻ như là hầu như hàng ngày có báo cáo về thương tích hoặc tử vong liên quan đến các nhà khai thác của xe nâng hoặc người đi bộ ở gần nhau.