Xe Nâng

xe nang : Khái niệm cơ bản về xe nâng.

Xe nâng hàng Mitsubishi, xe nâng mitsubishi

xe nang

Xe nâng là phương tiện nâng hạ mà tải tại trọng tối đa được chỉ định và trọng tâm hướng về phía trước (Tâm Tải).

Thông tin này được các nhà sản xuất cung cấp thông số kỹ thuật, và tải trọng nâng hạn không được vượt quá các thông số kỹ thuật này. Trong mọi trường hợp không được bỏ phần tải trọng mà không có sự cho phép của nhà sản xuất xe nâng.

Một khía cạnh quan trọng của hoạt động của xe nâng là  hệ thống lái xe nâng là bánh sau. Mặc dù điều này làm tăng tính cơ động trong các lối đi hẹp, nhưng nó khác biệt với truyền thống của lái xe với các xe có bánh xe khác. Trong khi thực hiện công việc lái xe nâng,khi lái xe nâng không cần áp dụng lực lái để duy trì tốc độ quay liên tục.

Một đặc điểm quan trọng khác của xe nang là sự không ổn định về tải trọng của nó. Xe nâng và trọng tải phải được coi là một đơn vị có trọng tải không đổi liên tục với mỗi chuyển động nâng hạ. Một chiếc xe nâng phải bao giờ cũng duy trì một lượt với tốc độ với tải nâng lên, nơi các lực ly tâm và lực trọng lực có thể kết hợp để gây ra một tai nạn tai nạn thảm khốc. Xe nâng được thiết kế với giới hạn tải cho các thiết bị giảm xuống với độ cao của phoi và việc cắt lát đường tải (nghĩa là, khi một trọng tải không chạm vào bánh xe “L”). Một tấm lót để tải thường được đặt trên xe nâng. Xe nâng không nên được sử dụng như một thang máy nhân viên mà không cần lắp thiết bị an toàn cụ thể, chẳng hạn như một chiếc khung đỡ giá”.

các hãng xe nâng nhật bản,